Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

Svenskarnas besparingar blir sju procent mindre värda varje år (mätt i köpkraft på bostadsmarknaden),

"Jag hävdar att det primära syftet med sparandet för medelklassen oftast är boenderelaterat. Syftet är att spara till en insats eller till nästa boende. Men de 400 000 kronor som finns på medelsvenssons sparkonto har inte alls samma köpkraft i dag som de hade tio år sedan i relation till syftet med sparandet. Inflationen i bostäder har nämligen varit 7,2 procent i snitt per år sedan 2005 jämfört med KPI på 1,25 procent per år under samma period.
I KPI-beräkningen ingår endast ett fragment av bopriser (så kallad kapitalstocksindex). Priserna på bostäder har en betydande fördröjning i hur det påverkar KPI, samtidigt som Riksbankens egna räntesänkningar i sig driver ner inflationen. Den lilla påverkan bopriser har på KPI dämpas därför i takt med att Riksbanken sänker räntan ytterligare."
Dagens Samhälle

Magdalena Andersson: Ränteavdragen borde ha åtgärdats i samband med att den borgerliga regeringen tog bort det mesta av fastighetsskatten

"Hon anser att ränteavdragen borde ha åtgärdats i samband med att den borgerliga regeringen tog bort det mesta av fastighetsskatten. Att ändra ränteavdragen nu är mycket svårare och regeringen har ännu inga sådana förslag i nuläget, enligt Ekot.
Regeringen har heller inga planer på att ta bort reavinstskatten vid bostadsförsäljning som den förra regeringen införde."
DN


Skuldkvoten är 300% bland de som har bolån och ränteavdrag skapar en orimlig asymmetri


Lyssna på argumentationen varför 175% skuldsättningsgrad i Sverige inte bör jämföras med Danmarks 300%:

Lyssna på varför ränteavdragen är orimliga:

Lyssna på varför man skall ifrågasätta svenskarnas tillgångar:

Sverige 2015: Bostadsvärdet viktigare än budgeten


"Den som flyttade in på 50 kvadratmeter i Stockholms innerstad i samma veva som Stefan Ingves fick sitt passerkort till lokalerna på Brunkebergstorg har haft en värdestegring på nästan 20.000 kronor i månaden under perioden i snitt. Vem behöver Trisslotter med en sådan bostadsmarknad?"
DI

Läs även: Bostadspolitiken omfördelar tusen miljarder till de rikaste.

Cornucopia?/Norberg: Ränteavdraget är socialism för rika

"Ett korrekt ränteavdrag får kvittas enbart mot ränteintäkter, och inte mot inkomst av tjänst. Och nej, företag får inte längre kvitta räntor hur som helst, och oavsett ska företags räntor för att vara avdragsgilla vara en förutsättning för inkomster. Att äga en egen bostad är en utgift och inte en intäkt, och ska därför inte heller vara avdragsgillt, till skillnad mot när ett företag exempelvis lånar pengar för att köpa en hyresfastighet man hyr ut och får intäkter.

Det finns tiotals miljarder med kronor att hämta här, och det är nästan bara från de med högst inkomster dessa pengar skulle tas."
Cornucopia?

"Medan de som hyr eller har små lån får mycket lite, om något, kan de som köper de allra mest överdimensionerade paradvåningarna få flera hundra tusen i avdrag. SCB gjorde nyligen en studie som visade att 85 procent av dessa miljarder går till den rikare hälften av hushållen. Den rikaste tiondelen får 20 gånger mer i bidrag än den fattigaste. Det är socialism för rika."
Metro

Hans Lind & Stockholms handelskammare:Ytterst är det ju staten som måste säga att det här är bara dumheter

"– Om man tittar på hur stor yta inom Stockholms län som är naturreservat idag så ser man att det är väldigt mycket. Då undrar man om det måste vara så stora områden. Man kan inte skydda allting från allt, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare."
SVT

Bostadsbubblan spricker i när börsfall och amorteringskrav sammanfaller hösten-2015?

"När tvångsamorteringarna slår till i höst och om det sker i kombination med ett börsfall är jag rädd att bostadsefterfrågan kommer att minska radikalt. Det skulle få mycket stora effekter för ekonomin."
Expressen