Summa sidvisningar

Reklam


Oräknat markkostnad är det 48% dyrare att bygga bostadsrätter än hyresrätter

"Idag (20/12 2016) publicerade SCB ny statistik över byggpriserna. De enorma subventionerna till ägt boende (inräknat bostadsrätter) medför att priserna för nybyggda bostadsrätter är 73 procent högre än nybyggda hyresrätter per kvm i storstadsområdena (55 300 jämfört med 32 000 kr/kvm)! Tar man bort skillnaderna i markpriser är ändå bostadsrätterna 43 procent dyrare än hyresrätterna per kvm (39 800 jämfört med 27 700 kr/kvm). Men bostadsrätterna är större än hyresrätterna (69,0 kvm jämfört med 64,2 kvm). Det är ju alltid billigare i kr per kvm att bygga större än mindre lägenheter, beroende på att det dyraste att bygga är kök och badrum medan övrig yta kostar mindre per kvm. Om man räknar om byggpriserna till lägenheter med samma storlek så är bostadsrätterna 48 procent dyrare än lika stora hyresrätter i storstadsområdena att bygga och då ligger alltså markpriserna utanför. "
svenbergenblog

Kvartetten DEO - Lånekarusellen (a cappella)


Om vi ska tillbaka till den historiska relationen mellan bostadspriserna och kostnaden för nybyggnation, borde priserna gå ner med runt 30 procent

"Bengt Hansson, analytiker på statliga Boverket, har i många år hävdat att bomarknaden är överhettad. Högre räntor kan bli faktorn som får bubblan att brista, menar han.

– Att långräntorna stiger är en signal om att också korträntorna är på väg upp. Om korträntorna stiger till tre procent orkar hushållen inte och då får vi en priskorrigering nedåt. Ett annat scenario med samma resultat är att Sverige går in i en lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Det skulle göra att hushållen inte vågar låna lika mycket som idag, säger Bengt Hansson.

När bubblan spricker bedömer han att priserna kan sjunka med över 30 procent.

– Om vi ska tillbaka till den historiska relationen mellan bostadspriserna och kostnaden för nybyggnation, borde priserna gå ner med runt 30 procent. Men vi vet inte när eller hur det händer, säger Bengt Hansson.

Diagnosen av bomarknaden skiljer sig dock åt rejält mellan olika experter.

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande för Finanspolitiska rådet, håller inte med om att vi befinner oss i en bobubbla.

– Med en bubbla menas att priset på en tillgång drivits upp av spekulation om framtida reavinster – man köper något för att man förväntar sig att det ska gå upp i pris. Jag tror inte att de svenska bostadspriserna har drivits av spekulation, utan av fundamenta som låg ränta, lågt utbud av bostäder, höga löneökningar och högre inflyttning till storstäderna, säger han."
GP

Bostadsrätterna: Ett helt avskaffat ränteavdrag skulle få betydande konsekvenser för bostadsrättsägarna

"En så pass stor andel som 6 procent uppger att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin lägenhet om ränteavdraget avskaffades. Med tanke på att 20 procent av svenskarna bor i bostadsrätt kan man konstatera att det skulle driva många människor ur sina hem, slår Bostadsrätterna fast.

”Det är fruktansvärt om politiken vill förändra förutsättningarna för boendeekonomin i så stor omfattning att så många inte skulle ha råd att bo kvar”, säger Ulrika Blomqvist.

Men har inte dessa personer så låga marginaler att de får skylla sig själva?
”De har anpassat sig efter det regelverk som fanns när de köpte sin bostad. Problemet med bostadsmarknaden är att den är så dysfunktionell med en efterfrågan som är långt mycket större än utbudet.”"
DI

Lars Calmfors vill införa fastighetsskatt med progressiv fördelningsprofil.

"För att minska klyftorna bör regeringen enligt honom överväga flera förändringar av skattesystemet, däribland en återinförd fastighetsskatt med progressiv fördelningsprofil.
Även kapitalinkomstbeskattningen bör ses över och realisationsvinster på aktier kan beskattas hårdare, tycker han.
”Jag är inte heller främmande för att återinföra arvs- och gåvoskatten. Det finns argument för det och skadeverkningarna skulle vara begränsade”, säger han."
DI

OECD pekar ut Sverige och Kanada som extra sårbara marknader när räntor stiger

"När prognoserna nu pekar mot stigande inflation och räntor granskar OECD nu ”sårbarheter på tillgångsmarknader”, säger Catherine Mann i en intervju med brittiska The Telegraph.

Hon lyfter fram Sverige och Kanada bland ”en rad länder” med ”väldigt höga” priser på bostäder och kommersiella fastigheter som ”inte är förenliga med en stabil fastighetsmarknad”, skriver tidningen. Riskerna har ökat för dramatiska prisfall om marknaderna överhettas, tillägger hon.

Alla tre länderna har minst dubblat sina fastighetspriser sedan 2002, enligt OECD:s sammanställning av prisutvecklingen. Nya Zeelands fastighetspriser stigit allra snabbast, med 142 procent. Sverige och Kanada kommer strax efter med 124 respektive 100 procent."
DI

Nyproducerade bostäder står nu tomma i Norge

"Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart i Sverige. Men i vårt grannland Norge har byggandet ökat ännu mer. Där står nu en del lägenheter tomma, något som kan få priserna att falla.
Bo Söderberg, chef för analysavdelningen på Boverket, tror att det på lång sikt är ohållbart med dagens nivå på bostadsbyggandet också i Sverige.
– Den är ju bra när man betänker att vi haft tio år av låg bostadsproduktion. Men den är nog hög och i överkant som en långsiktigt stabil normalnivå. Men eftersom det finns ett ackumulerat underskott är det bra med en hög produktionsnivå, säger han.
Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart. Förra året påbörjades byggandet av 65 000 nya lägenheter och i år beräknas byggtakten ligga på nästan samma höga nivå. Det här är en utveckling som applåderas från många håll.
Samtidigt är det viktigt att inte göra om misstagen från fastighetskrisen i början av 90-talet, anser Bo Söderberg.
– Då fortsatte ju ett stort bostadsbyggande åren 1991 och 1992, när det redan var för sent. Kraschen var redan ett faktum. Men det pumpades ändå ut bostäder. Sedan hade vi en treårsperiod då det till och med revs bostäder med statligt stöd.

I Norge har bostadsproduktionen fått ännu högre fart än i Sverige och det stora utbudet har nu lett till att en del lägenheter står tomma, enligt Harald Magnus Andreassen som är chefsekonom på Swedbank i Norge. Det ser han som ett illavarslande tecken.
– Byggandet i Norge är väldigt högt. Det är det högsta sedan slutet av 70-talet. Vi i Norge bygger långt fler bostäder i förhållande till folkmängden än något annat land i Europa. Och det har vi gjort ett bra tag, säger Harald Magnus Andreassen.
Byggboomen i Norge är precis som i Sverige till stor del en följd av låga räntor och kraftigt stigande bostadspriser. Men Harald Magnus Andreassen tror inte att den här utvecklingen håller så länge till.

– Erfarenheten från historien inger inget hopp. Många gånger tidigare har vi sett kraftiga prisuppgångar och det visar sig att det kommer tillbaka till en mera normal nivå – förr eller senare, säger han. "

SR

Min blogglista