(Beslutet kan ändras om 650.000 sidvisningar nås innan 2014-09-14 kl.20.00)

Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

fredag 25 juli 2014

Ny latent bomb i Bostadsrättssverige

" Boverket påpekar därmed att bostadsrättsspekulanter köper grisen i säcken. Yvonne Svensson, rättschef vid Boverket, skriver rakt på sak att ”den sittande [interrims]styrelsen riskerar ingenting” och att ofördelaktiga beslut kan hemlighållas för köparna eftersom ”styrelsens protokoll inte är offentliga”.Som om dessa kända brister inte vore nog, antyder Boverket också att Bostadsrättslagens ”hållbarhetskriterium” för föreningarnas ekonomiska planer inte harmonierar med ”latent skatteskuld”. I denna varning – brevet går även till Stefan Attefalls departement – döljer sig ännu en bomb som kan brisera här och var i Bostadsrättssverige.Det handlar om skatteplanering som många fastighetsvärdar har satt i system när hyresfastigheter blir bostadsrättsföreningar. Genom så kallad ”paketering” knoppas fastigheten av utan vinst till ett annat bolag i samma fastighetskoncern, för att sedan fusioneras med en förening. Summa summarum slipper den tidigare fastighetsägaren betala reavinstskatt vid ombildning till bostadsrätter. Skatteskulden blir istället ”latent” hos bostadsrättsföreningen. Totalt kan denna typ av skuld till staten nu uppskattas till många miljarder kronor, troligen hos många hundratals föreningar. Klart är att även allmännyttan har ”paketerat” i vissa kommuner, dock inte i Stockholms stad."

SvD

fredag 18 juli 2014

Slopa ränteavdrag till förmån för nyproduktion

"Med Riksbankens sena men välkomna räntesänkning så borde det vara självklart att regeringen möter det genom sänkta ränteavdrag. Statens subventioner av bostadssektorn, om de ska finnas, borde gå till att stimulera nyproduktionen av bostäder och inte till att driva upp priserna på den befintliga bostadsstocken."
SvD

SLA om bostadsbubblan

tisdag 8 juli 2014

Ekofin: Åtgärda den privata skuldsättningen

Samtliga 28 EU-länder fick rekommendationer och riktlinjer för det kommande halvåret. För Sveriges del handlade rekommendationen om att fortsätta åtgärda den höga privata skuldsättningen men även effektivisera bostadsmarknaden.
SvD