Summa sidvisningar

I Sverige bodde 21,5% av 18-34 åringarna kvar hemma 2014. 2008 var andelen 24,4 procent

"– Det som EU:s statistikenhet Eurostat nämner som förklaring är kulturella skillnader. Att vara sambos är inte ett alternativ i alla länder. Generellt kan man även säga att nationer med lite högre ekonomisk standard har fler ungdomar som flyttar hemifrån, säger Philip Andö, statistiker på Statistiska centralbyrån.
I Sverige bodde 21,5 procent av 18 till 34-åringarna kvar i föräldrahemmet 2014. Antalet har dessutom sjunkit från 2013 då siffran var 23,9 procent. När undersökningarna började 2008 var andelen 24,4 procent."
 Hem&Hyra

Vi bör välkomna modulhus, Bert Karlssons husbilar och privat uthyrning liksom särskilda hus med låga hyror i mer blandad bebyggelse

"Medan människor med små inkomster kämpar desperat för att få in en fot på bostadsmarknaden har det regnat pengar över dem som äger sitt boende. Enligt en uträkning som Swedbank gjort har bostadsrättsinnehavare tjänat tusentals kronor i månaden på att bo det senaste årtiondet genom värdestegringen.

Detta boprisrally har dessutom hejats på av våra politiker. År 2008 avskaffade alliansregeringen den statliga fastighetsskatten, vilket har drivit upp villapriserna i attraktiva lägen.

Inget annat land i Europa har heller så generösa ränteavdrag för bolån som Sverige. Det är en omfördelningspolitik från upp-och-nedvända världen. Den rikaste tiondelen av hushållen får 20 gånger mer i subventioner än den ekonomiskt svagaste.

Sverige har närmast blivit ett skatteparadis för ägande alltmedan S-MP-regeringen ägnar sig åt att höja världens högsta marginalskatter för läkare och annan nyckelpersonal.

Det är inte bara en orättvis bostadspolitik, utan en oansvarig sådan. Det går knappt en vecka utan att något expertorgan varnar för hushållens växande skuldsättning i Sverige. I tisdags sällade sig förre finansministern Anders Borg till de bekymrades skara. Det är bara en tidsfråga innan boprisraset kommer och riskerar att dra med sig den övriga ekonomin, varnade Borg.

Detta är alltså samme Anders Borg som hade åtta år på sig i regeringsställning att göra något åt Sveriges sjuka bostadspolitik, men som i stället förvärrade situationen genom att avskaffa fastighetsskatten och införa uppskovsränta."
 • " Trappa av ränteavdragen. De är dyra (30 miljarder kronor i dagsläget), orättvisa och eldar på skuldsättningen.
 • Höj fastighetsskatten. Inför flera nivåer i stället för dagens takbelopp på 7 262 kronor.
 • Slopa eller sänk reavinstskatten för att sätta fart på flyttkedjorna.
 • Slopa hyresregleringen och inför stegvis marknadshyror.
 • Kräv att kommunerna har ett visst antal färdiga detaljplaner för byggande.
 • Uppmuntra privat uthyrning! Höj fribeloppet och kampanja för att fler villaägare ska bygga ut och hyra ut. Ge ägarlägenheten - som är vanlig utomlands - lite offentlig kärlek.
 • Inför kraftiga förenklingar eller inför någon form av undantagstillstånd när det gäller sådant som tillfälliga bygglov, överklaganden, bullerregler, krav på handikappanpassning, parkeringsnorm med mera.
 • Banta riksintressena som i dag täcker 55 procent av Sveriges yta.
 • Luckra upp strandskyddet. Sverige har hela 400 000 kilometer stränder.
 • Överge den generella bostadspolitiken och satsa på olika former av social housing.
Den sista punkten är egentligen den klurigaste, och samtidigt den viktigaste. För frågan som ingen i dag har något svar på är hur det ska gå att få fram bostäder åt hundratusentals människor med mycket små inkomster."
Expressen

Ekonomiekot lördag och byggkostnader

Hjälp ekonomiskt svaga till billiga egenägda bostäder


 "Boverkets påbud att 700 000 bostadslägenheter ska byggas fram till år 2025 innebär en stor samhällsutmaning där det är uppenbart att staten måste ta en aktivare roll avseende finansiering och riskomfördelning. Det gäller också att skapa en strategi för valet av upplåtelseform där vår tes är att fler hushåll borde in på ägarmarknaden."
 • Det måste planeras för lågprisprodukter även på ägarmarknaden, både för bostadsrätt, ägarlägenheter och småhus. En del av detta är en ny egnahemsrörelse där kostnader kan pressas genom att den blivande ägaren deltar i byggandet.
 • Möjligheten att låna för att köpa nyproducerade bostäder måste förbättras för hushåll som är etablerade på arbetsmarknaden även om de har en relativt låg inkomst.
 • Har föräldrarnas bostad stigit kraftigt i värde kan de hjälpa sina barn in på ägarmarknaden. Staten behöver göra motsvarande för dem vars föräldrar inte blivit förmögna på sin bostad, givet att de vill köpa något i det billigare segmentet.
 • När det sker ombildningar till bostadsrätt ska alla ha möjlighet att köpa, till exempel genom statliga garantier.
 • Stöd till vissa specifika grupper för att komma in på billigare segment kan kombineras med åtgärder som minskar belåning hos andra grupper.
 DN

Att bygga i Sverige är till exempel 60 procent dyrare än i Storbritannien

"Den svenska bostadskrisen med skenande priser, får nu allmännyttan att uppvakta byggjättar i Polen och Baltikum. Kurt Eliasson, vd i allmännyttans branschorganisation Sabo, ser utländsk prispress som helt nödvändig.

En lång rad allmännyttiga bostadsföretag är på jakt efter nya leverantörer i Polen och Baltikum. Bland andra Familjebostäder (Stockholm), Framtiden (Göteborg) och MKB (Malmö) vänder sig nu direkt utomlands i ett försök att avtala om stora prefabricerade hyreshus.

– Byggpriserna i Sverige gick upp med 7 procent i fjol, trots att landet inte hade inflation. Vi tror att priserna drar iväg rejält även i år. Då måste Sabo agera så att vi kan öka utbudet och få in internationell konkurrens, säger Kurt Eliasson, som är vd för de kommunägda bostadsföretagens branschorganisation Sabo.

Den gångna veckan mötte man fem stora företag i Polen, bolag som nu bjuds in att föreslå typhus där delar av husen förproduceras och förmonteras för att sedan fraktas till Sverige.

Bakgrunden är att svensk byggindustri håller på att slå i taket när nästan alla kommuner i landet nu möter en allt värre bostadsbrist. De kommunala bostadsbolagen får inte in tillräckligt många offerter, samtidigt som tidigare ramavtal för prispressade prefabhus successivt löper ut när förlängning av ramavtalen blir för dyr på nuvarande överhettad svensk byggmarknad.

Sabo driver utbudsfrågan för att få fler aktörer på marknaden, ökad konkurrens. Vi letar entreprenörer, leverantörer och byggare i Polen, Tyskland och Baltikum, som är intresserade av att på långa avtal komma till Sverige, till exempel via upphandlingar med allmännyttan, säger Kurt Eliasson.

Det är under flera år som Sabo har erbjudit "kombohus", stora flerbostadshus som genom prefabricering och flexibla element har haft ett relativt fast pris. På billig mark har det gått att resa dessa hyreshus så att det nyckelfärdiga priset har slutat på 22 000–23 500 kronor per kvadratmeter, att jämföra med att riksgenomsnittet för nyproducerade hyreshus 2015 var nästan 29 000 kronor per kvadratmeter.

– Kombohusen sänker produktionskostnaden med 25 procent. Nu tror vi på liknande bra priser från utlandet. Allmännyttan är ju en säker betalare, det finns inga kundrisker eller kreditförluster och det fiskala bygget är färdigt.

Men allmännyttans problem just nu är att svensk byggsektor håller på att slå i taket med många flaskhalsar, detta i ett läge där svenska byggpriser redan hör till de högsta i EU. Att bygga i Sverige är till exempel 60 procent dyrare än i Storbritannien, enligt Eurostat.
...

Försöken att handla upp billigare flerbostadshus från utländsk byggindustri ska till hösten gå vidare också till Tyskland och Baltikum. Det är tillsammans med Business Sweden som Sabo bjuder in utländska byggföretag.

Vi har en inhemsk, icke tillräckligt konkurrensutsatt bransch där aktörerna vill ta bort alla spärrar för att höja priserna. Det är detta Sabo nu försöker vända, sammanfattar Kurt Eliasson.

Han utesluter samtidigt att helt fri hyressättning skulle kunna lösa bostadsbristen på ett rimligt vis, eftersom just nyproduktionens hyror redan ligger på marknadsmässig "smärtgräns", till exempel cirka 6 500 kronor för en normal tvåa på 65 kvadratmeter ute i landet, eller 13 000 kronor för en lika stor tvåa i Norra Djurgårdsstaden."
SvD

Borg: Boprisras oundvikligt

"Fredrik Reinfeldt-erans finansminister Anders Borg talar om en sättning, alltså ett ras, i svenska bostadspriser. Det är inte en fråga om det kommer att ske, frågan är snarare när enligt Borg. Dagens Industri beskriver den stundande situationen som allvarlig, många svenska hushåll har skuldsatt sig och riskerar att dra med sig hela ekonomin - varningen från Borg är simpel, se om ditt hus redan nu.

– För att hindra en kännbar nedgång skulle vi behöva en avregleringstakt på svensk bostadsmarknad så enorm att den vore omöjlig att genomföra. Skulderna har redan växt sig så stora, sa han på DI:s konferens.
...
Han menar att Sveriges skulder och bostadsbrist passerat ett visst antal nivåer och därför är ett framtida prisras på bostäder att vänta. Det kommer i sin tur leda till en smäll mot tillväxten när skuldsatta hushåll inte längre har råd att konsumera.

– Det kommer att drabba Sverige när räntorna börjar stiga till mer normala nivåer, fortsatte Anders Borg på DI:s konferens."
GP

Det våras för http://bostadstracker.no-ip.org/

"Rädslan för fallande priser får många bostadsköpare att tveka. Mäklarna vittnar om borttagna objekt, glesare visningar och längre försäljningstider.

Utbudet av bostäder har ökat kraftigt under våren och många säljare vill få till en affär innan amorteringskravet träder i kraft den 1 juni.

Men köparna har inte hängt med. Di har talat med en lång rad mäklare som vittnar om en avvaktande marknad just nu."
Vänligen sprid  http://bostadstracker.no-ip.org/ i sociala medier.

DI

Min blogglista