Summa sidvisningar

Reklam


I vissa föreningar får småhushåll med ensamstående och unga dra en stor del av lasset för dem som köpte paradvåningarna


"Det nya är att man i flera fall lägger ut avgifterna mycket orättvist inom samma förening. Syftet är att ge de stora våningarna särskilt låga avgifter, så att de blir extra attraktiva och därmed kan säljas dyrt. Kostnaden sprids ut på de mindre priskänsliga smålägenheterna. I vissa föreningar får småhushåll med ensamstående och unga dra en stor del av lasset för dem som köpte paradvåningarna.
– Risken är stor att de som köper små nyproducerade bostadsrätter får bära delar av de större lägenhetsinnehavarnas driftskostnader. Det kan knappast vara meningen, säger Arturo Arques, Swedbanks privatekonom, som gått igenom mängder av nya föreningar och nu slår larm om avgiftsskillnaderna."
SvD

I Eskilstuna har trångboddheten gått så långt att barn tvingas uträtta sina behov i trapphusen.


"Lite förenklat kan man säga att kommunerna nu är i det läge som EU-länderna var hösten 2015. Precis som då bedrivs signalpolitik för att försöka styra var människor ska välja att bosätta sig. Och liksom då riskerar det att bli ett "race to the bottom".
Det byggs visserligen mer än på decennier i Sverige. Men det byggs inte för resurssvaga hushåll.
En optimistisk tolkning är att detta kommer att ge nyanlända (och ansvariga kommuner) extremt starka drivkrafter att hitta arbete. Om det enda sättet att ordna ett värdigt boende är egen försörjning skulle det kunna skynda på etableringen.
Men det ligger närmare till hands att göra en mer nedslående prognos. Om det upplevs som för svårt att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaden vänder man sig i stället till parallellsamhället. Utanförskapsområdena och de gamla bruksorterna kommer att fyllas på i än högre grad och dagens problem med segregation och trångboddhet lär förvärras ytterligare.
Boendefrågan måste upp på allvar i debatten. Rikspolitiken kan inte bara skyffla över ansvaret på kommunerna och låtsas som att flyktingkrisen är löst."

Expressen

Bostadsklippare med spekulation som drivkraft har varit med och pressat upp priserna på attraktiva lägenheter de senaste åren.

"Bostadsklippare med spekulation som drivkraft har varit med och pressat upp priserna på attraktiva lägenheter de senaste åren. Det handlar alltså om personer som köper en lägenhet på ritningsstadiet med enda syfte att sälja den dyrare när den står klar för inflyttning.
...
Men ungefär sedan årsskiftet har något förändrats, bedömer mäklarna. Byggtakten – den högsta på 40 år – har förändrat villkoren. Köpare har ett stort utbud av nyproduktion att välja på, och de som köpte på spekulation för något år sedan och nu vill sälja möter en helt annan verklighet....
...
– Nyproduktionsbolagen har mer marknadsmässiga priser än tidigare, säger Olofson.

Lägenheterna säljs oftare i flera steg för att bättre kunna anpassa priserna till utvecklingen på marknaden. Det betyder att pengarna hamnar hos byggbolagen eller bostadsrättsföreningarna i stället för hos någon som köper på spekulation.
...
– Målgruppen för den typ av bostäder man bygger just nu – lägenheter som är prefabricerade, ser ungefär likadana ut och ligger i Stockholms förorter – är mättad. Byggarna måste tänka nytt."
SvD

Så låga hyresnivåer i nyproducerade hus har vi inte sett på flera år hos Mimer

"Mimer har satt hyran i Matboden till 4 593 kronor i månaden för ettorna och 5 658 kronor för tvåorna.
– Så låga hyresnivåer i nyproducerade hus har vi inte sett på flera år hos Mimer och vi kommer att fortsätta arbetet med att hitta fler sådan aprojekt, säger VD Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer, i ett pressmeddelande.
En nyproducerad tvåa på 45 kvadratmeter ligger normalt på en hyresnivå i storleksordningen 8 500 kronor, nästan 3 000 kronor mer än i Matboden.
Att priserna kommer att bli mycket lägre i Matboden beror dels på att de byggs enligt ett nytt koncept, dels får statligt investeringsstöd."

Stockholmsbörsens chef: Det vi ser i Stockholm är skrämmande

"– Det vi nu ser på bostadsmarknaden i Stockholm är direkt skrämmande. Vi har en situation när människor känner sig allt rikare när deras bostäder stiger i värde, vilket driver på konsumtionen. Om vi skulle få en extern chock i ekonomin är risken att den spiralen i stället byts mot en nedgång, säger Rosendahl.

Då får vi i stället en växande oro hos människor att de inte ska ha råd att betala sina lån.
I bästa fall leder det bara till en försvagad privat konsumtion. Med dagens ränteläge har de flesta fortfarande råd att betala sina lån. Betydligt värre blir det om vi samtidigt får en stigande arbetslöshet och stigande räntor.

– Då kommer många att få svårt att klara sina lån och tvingas sälja sina bostäder. Vi som var med under recessionen i början av 90-talet vet hur illa det kan gå om vi hamnar i en kraftig negativ spiral. Jag tror att bankerna är tillräckligt stabila för att kunna hantera en sådan situation. Historien visar att det i första hand är privatpersoner som drabbas när en bostadsbubbla brister. Sverige, men även Europa och USA måste klara av att styra sig ut ur miljön med låga räntor. För det är en anomali och den är inte hållbar."

SvD


Bygger vi för många bostäder i Sverige?

"Varningarna kommer efter att byggtakten skruvats upp mycket kraftigt på kort tid. Ifjol påbörjades över 67 000 nya bostäder i Sverige - den högsta siffran sedan 1970-talet. I år väntas siffran bli ännu högre.

Om spådomarna slår in skulle det inte vara första gången i svensk historia som en byggboom snabbt övergår i vakanser. När miljonprogrammet lanserades av Socialdemokraterna i mitten av 1960-talet ansågs det allmänt råda svår bostadsbrist. Men redan 1968 - bara tre år in på det tioåriga programmet - kom det rapporter om svårigheter att hyra ut nybyggda lägenheter. Några få år senare stod tiotusentals nya bostäder tomma runtom i Sverige."
Expressen

Byggs för mycket - avgift på nya bostadsrätter slopas

"Att nyproduktionen nu rabatterar bostadsrätter genom avgiftsfrihet är en nyhet också för Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid Sveriges Byggindustrier. Han ser rabatterna som ”ett tecken på stort utbud i förhållande till efterfrågan”, som återkommer i slutet av högkonjunkturer då för många aktörer har varit aktiva på marknaden."
Cornucopia?

Hyrorna för nyproduktion skenar

"För en nybyggd tvårummare kan hyran ligga på 11.000 kronor i månaden. Det är inte konstigt om det får en att hicka till. Hyrorna för nyproduktion är i nästan alla nya hus 50 procent högre än genomsnittet.

I tidningens kartläggning ingår de högsta hyrorna i de tio största städerna och resultatet visar bland annat att 30 procent av nyproduktionerna har en hyra på över 2.000 kronor per kvadratmeter och år."
Hem & Hyra

50% fler bostadsrätter till salu i Stockholm nu än motsvarande period förra året.

Bostäder är inte schampo

"Men trots att marknadskrafterna getts allt friare spelrum så har bostadsbristen undan för undan förvärrats. År 1998 hade 200 av landets 290 kommuner ett överskott på bostäder. År 2012 var det istället 135 kommuner som hade bostadsbrist, och i år är antalet uppe i 255. Långt efter att bristen blivit akut levererar marknaden äntligen – och då i form av ett hejdlöst byggande som främst riktar sig till de rikaste hushållen, ofta har spekulativa inslag och drivs på av skenande skuldsättning och rekordstora vinster i byggbranschen."
Fria - Per Björklund

Min blogglista