Summa sidvisningar

Handelsprofessorer: Tusentals behöver skuldsanering när bostadsbubblan kraschar - räntevapnet uttömt

"[Professor Per Strömberg] menar att data och faktorer som historiskt har föregått bubblor eller krascher just nu är illavarslande för Sverige. Därmed skulle dagens prisnivåer vila på en bräcklig grund där successivt uppskruvade bostadspriser byggts på tidigare räntesänkningar och en allt större belåning i hushållssektorn. Detta samtidigt som Sverige får svårt att möta nästa lågkonjunktur med stimulansåtgärder – räntevapnet är ju praktiskt taget uttömt."
Cornucopia?

Genom att producera lägenheter i fabrik och transportera dem till monteringsplatsen blir det 33 – 50 procent billigare för samma kvalitet som platsbyggt.

"Det råder inte bostadsbrist i Sverige i dag. Det går att köpa en lägenhet centralt i Göteborg på kortare tid än 30 minuter. När som helst. Om du bara betalar för det. Varför pratar vi om bostadsbrist generellt, när det egentligen handlar om brist på billigt boende som människor faktiskt har råd med? Boende som möter invånarnas behov. Ett hem för alla.

De som vinner mest på att bostadsbristen bevaras, är de aktörer som är satta att lösa problemet. De spelare som kommer med innovation och nytänkande är förpassade till avbytarbänken i väntan på att stjärnorna på planen ska försöka att göra mål. Det är dags för förändring i laget som ska lösa bostadsbristen. Ett team med sann laganda som har samma ambition, måste omgående komma ut på spelplanen.

Det finns självklart inte en universallösning på hur vi ska bygga bort bristen på bostäder. Det är flera samverkande åtgärder under många år som behövs.

En central åtgärd är att göra produktionen av nya bostäder billigare och snabbare. Låt oss göra en jämförelse med bilindustrin där priset på en Amazon 1965 ställs mot en standardutrustad Volvo V70 av årgång 2015. Om det hade varit samma kostnadsutveckling under 50 år inom biltillverkningen som i byggindustrin skulle en V70 idag kostat 1,2 miljoner."
GP-debatt

Bostadspriser kan inte öka mer än inkomster hur länge som helst, vid någon tidpunkt kommer ett fall.

"Den schweiziska storbanken UBS kallade nyligen läget i Stockholm för alarmerande. Matthias Holzhey, som ansvarar för analysen i UBS-analysen, menar att huvudstaden befinner sig i en bubbelriskzon.

– Vi försöker inte förklara varför priserna har stigit, om det är brist på bostäder eller låga boräntor. Vi tittar i stället på hur balansen ser ut mellan olika faktorer, som bostadspriser och inkomster. Bostadspriser kan inte öka mer än inkomster hur länge som helst, vid någon tidpunkt kommer ett fall."
SvD

S har krasst konstaterat att regeringen inte skulle ha klarat av att hantera fjolårets flyktingvåg utan ebo

"Syftet var att förmå även ovilliga kommuner att ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Men det handlade också om att avlasta kommuner där många nyanlända själva valt att slå sig ner enligt lagen om eget boende, ebo.

Ett halvår efter att lagen om kommuntvång trädde i kraft fortsätter dock tillströmningen av nyanlända genom ebo att vara stor till de kommuner som redan är hårt belastade. Det visar DN:s genomgång av statistiken från Migrationsverket."
"Socialdemokraterna har ett sju år gammalt kongressbeslut på att ebo-lagen ska rivas upp, men i regeringsställning har inte S drivit frågan.

Ett skäl är att Miljöpartiet är varma ebo-anhängare, ett annat att S krasst konstaterat att regeringen inte skulle ha klarat av att hantera fjolårets flyktingvåg utan ebo.

Enligt DN:s källor i regeringskansliet kommer inte regeringen att göra några dramatiska förändringar av ebo under den här mandatperioden. Orsaken är att även de närmaste åren kommer det att krävas att många nyanlända ordnar boende själva om mottagandet ska fungera."
 DN

Malmös bostadsrättsköp till flyktingar kostar över 50 miljoner kronor

"För att klara flyktingmottagandet har Malmö stad beslutat att köpa 56 stora bostadsrätter – i konkurrens med alla andra som söker bostad i Malmö. I april köpte kommunen var åttonde enrummare som såldes i Malmö. ”Kommunen driver upp bostadspriserna,” säger Ewa Bertz (L)."

"Enligt ett beslut från 2003 får kommunen köpa bostadsrätter, men det tydliggörs att "det är viktigt att dessa inköp ej driver upp priserna på bostadsrättsmarknaden i Malmö".
Servicenämnden har låtit en mäklarfirma i Malmö utreda frågan. Den utredningen visar bland annat att kommunen köpte var åttonde enrummare som såldes i Malmö i april i år. ”Det utgör trolig prispåverkan”, står det i mäklarens utredning. Vårens köp gjordes i en offensiv för att hitta hem åt bostadslösa ungdomar."
Sydsvenskan

Påståendet att det flyttar in flera busslaster om dagen från övriga Sverige till Stockholm stämmer inte

"Två tredjedelar av alla elever bor i dag kvar i samma län. Flyttlasset går oftast till en grannkommun eller till länets residensstad. Endast 12 procent bor i dag i ett storstadsområde (Storstockholm, Storgöteborg eller Stormalmö). Statistiken spräcker därmed en vanligt förekommande myt om att glesbygden avfolkas till förmån för storstaden, enligt Emma Lundholm.

 – Bilden av att storstädernas tillväxt har att göra med att det flyttar in en massa människor från glesbygden är en stor överdrift. Till exempel stämmer inte påståendet att det flyttar in flera busslaster om dagen från övriga Sverige till Stockholm, säger hon."
DN

Asylkrisen i kombination med bostadsbrist, låg ränta, hög belåning och uppblåsta bostadspriser utgör på så vis en perfekt storm

"I det stora präglas politiken fortfarande av aningslöshet kring hur politiskt och socialt explosiv bostadsbristen har blivit. Stockholms stad väljer aktivt att ställa grupper mot varandra när man erbjuder ersättning till den som vill inhysa nyanlända, men inte bostadslösa svenska ungdomar eller pensionärer.
Andra kommuner, bland annat Vallentuna, Malmö, Lidingö och Härryda, har köpt eller planerar att köpa bostäder till nyanlända, vilket kan väntas driva upp priserna. På så vis sås slitningar och konflikter som kan bli mycket svåra att lösa.
Till detta kommer de särskilda risker som följer med en rusande bostadsmarknad, men som överhuvudtaget inte tycks tas på allvar i debatten. Det framgick till exempel när Sveriges Radio rapporterade om reaktionerna mot ett planerat modulhusbygge i Beckomberga i Stockholm – tänkt att hysa först tusen, sedan fyrahundra huvudsakligen manliga migranter. Bygget är nu lagt på is till följd av protester från de boende i området. I en debatt om detta i Studio Ett hävdade Alex Voronov, politisk redaktör på liberala Eskilstuna-Kuriren att ”Fler svenskar kommer att få vänja sig vid att ha sådana kvarter i sin närhet, och det är upp till politikerna att förklara varför det behövs.” (SR 30/8).
Men frågan är vilken framgång politiker kan ha med att förklara det, givet tillståndet på bostadsmarknaden. Den svenska bostadskrisen medför inte bara stora svårigheter att hitta tak över huvudet till en stor grupp människor. Den innebär också att folk har stora förmögenheter och lån investerade i sina bostäder. I budgivningar kan man under några timmar kasta summor omkring sig som de flesta familjer bara kan drömma om att spara ihop under en livstid.
Människor har således rent privatekonomiska skäl att oroa sig för varje förändring i grannskapet som kan påverka bostadspriserna. En ansvarsfull politik kan inte utgå från antagandet att människor kommer att välkomna modulhuskvarter i närheten utan en tanke på vad det kommer att innebära för värdet på den egna bostaden.
Asylkrisen i kombination med bostadsbrist, låg ränta, hög belåning och uppblåsta bostadspriser utgör på så vis en perfekt storm. Det är ett faktum som inte kan önskas eller tigas bort, och som måste tas med i beräkningen när policy utformas."
Dagens samhälle

Min blogglista