Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

Hans Lind: Regeringens byggsubventioner driver upp markpriserna

"Det går redan att bygga billigt i dag. Det stora problemet är att kommunerna inte planlägger tillräckligt med mark, säger han.
Subventionerna kommer därför sannolikt få väldigt liten effekt på själva grundproblemet– att det byggs för lite.
– Risken är i stället att det driver upp markpriserna. Kommunerna kommer att vilja ta ut så mycket marknaden klarar. Jag har svårt att se någon poäng med byggsubventioner."
Dagens Arena

"Men för att få något gjort, låt mig föreslå en bostadspolitisk reform som faktiskt skulle ha betydande effekt:

Varje gång en kommun (eller regering) vill inrätta ett naturreservat så måste de också inrätta ett stadsreservat på motsvarande yta. Ett stadsreservat ska bestå av obebyggd mark som i sin helhet planläggs för stadsbebyggelse. I första hand för bostäder, men också för annat nödvändigt: arbetsplatser, parker, skolor, och så vidare. Allt behöver inte bebyggas omedelbart, men marken ska vara klar att tas i anspråk med kort varsel."
DN

Byggbolagen kritiserar inte subventioner med ärliga avsikter

"Så nog har byggbolagen rätt i att kritisera subventionerna, men de gör nog det inte med ärliga avsikter. Trots allt är man vinstrdrivande företag, med ett enda syfte - att tjäna maximalt med pengar. Allt man kritiserar är sådant som hindrar maximal profit."
Cornucopia

Förslag hur man får ordning på markpriserna

36 av 40 hantverkare villiga att fuska med ROT-avdraget

 "Tretton av fyrtio tillfrågade hantverkare säger ja till att fuska med rot-avdraget, enligt en granskning som tidningen Faktum har gjort. Ytterligare sex säger i princip ja till fusk, men vill tala mer om det öga mot öga."
SVT
 "Många byggherrar riktar in sig på kapitalstarka grupper, men vissa kunder finner nybyggnationen för dyr och renoverar hellre sina bostäder med rotbidrag. Då måste nyproduktion rikta sig till annan kundgrupp."
Länsstyrelsen
"Attefall och hans företrädare har genom åren hela tiden gömt sig bakom argumentet att ett bidragssystem bara gynnar byggföretagen. Men risken för att ett ekonomiskt stöd skulle driva upp byggpriserna ytterligare är obefintlig, eftersom ett stöd för produktion av studentbostäder skulle omfatta en mycket liten del av den totala marknaden. Och om det finns farhågor för att bidrag gynnar byggbranschen, varför subventionerarstaten utan tt tveka både äldreboenden och ROT-avdragi egna hem med flera miljarderkronor varje år?"
SSSB
"Många företag har höjt sina priser rejält sedan skatteavdraget för hantverkstjänster, rot, infördes. I Stockholm räknar man med att timdebiteringen gått upp med omkring 20 procent. Rot-avdraget har lett till en renoveringsboom där en stor del av statens subventionering hamnar i hantverkarnas fickor."
DN

"I dag [2011] kostar det i genomsnitt 450–570 kronor per timme att anlita en hantverkare. När skatteavdraget för hantverkstjänster slog igenom på allvar sommaren 2009 var timpriset 390–450 kronor. Det visar DN:s genomgång av effekterna av det så kallade rot-avdraget."
DN
"Mockfjärdsfönster kallar sig ”Sveriges ledande fönsterbytare”. De senaste åren har bolaget omsatt över en halv miljard kronor. Företaget begär systematiskt rotavdrag för arbetskostnad som är cirka två och en halv gånger större än den verkliga arbetskostnaden, skriver Expressen."

"Vd sa själv på agentträffar som vi var på att ’det här året gör vi inga prishöjningar, utan vi lägger allt på arbetskostnad’. Skatteverket är vår bästa vän”, säger en anställd till expressen."
DI
"Så - 20 miljarder i ROT-avdrag är 31,7 gånger mer än stimulansen för nybyggnation. En annan intressant jämförelse skulle kunna vara att vi ser 20 miljarder + 0.63 miljarder som bostadsstimulansåtgärder så utgör nybyggnationsstimulansen 3,3%."
Bobubbla
"Uppdrag granskning kan avslöja att rot-avdraget lett till en ny form av fusk inom byggbranschen. Genom att höja arbetskostnaden och sänka materialpriserna blir den dyraste - plötsligt billigast. "
SVT
"Nya vita jobb alltså, enligt politiker och branschfolk. Men hur många av de här är vita i slutändan? Hur mycket vet vi om vilka det är som faktiskt utfört själva jobbet? Fick de en vit lön? Fick de sin lön överhuvudtaget?."
SR

Alla skall sova gott om natten Hanif ! //Hälsningar Miljöpartiet


Trångboddhet gynnar de kriminella gängen

"Det går heller inte att komma åt det grova gängvåldet enbart med tuffare tag och hårdare straff. Grundproblemet är att en karriär som grovt kriminell framstår som mer attraktivt än den smala vägen för allt för många ungdomar.
Rekryteringen till gängen sker ofta från utanförskapsområden i Sveriges storstäder. Områdena måste komma ur den negativa spiral det innebär att arbetslösheten ökar och skolresultaten sjunker och allt för många familjer som etablerar sig i samhället därför väljer att flytta.
Den kraftiga flyktingströmmen till Sverige gör att utanförskapsområdena kommer att utsättas för ännu hårdare press framöver. De närmaste fyra åren beräknas bostadsbehovet för nyanlända till omkring 35 000 bostäder - per år.
Men trots att bostadsbristen är akut finns inga skarpa politiska förslag om hur behovet ska mättas. Risken är därför påtaglig att trångboddheten kommer att förvärras när nyanlända flyttar in hos släktingar och vänner.
Det gör det svårt att göra läxor hemma och ungdomar drivs ut på gatorna. Samtidigt riskerar klasstorlekarna att öka. Det gör det än svårare för ungdomar i dessa områden att klara skolan. Det är goda nyheter enbart för dem som rekryterar till de kriminella gängen.
Risken är stor att det blir värre innan det blir bättre."
Expressen